Jesienny Piknik w PMDKiS w Wieluniu

W dniu 24.09.2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zorganizowana została kolejna edycja cyklicznej imprezy plenerowej „Święto pieczonego ziemniaka”, tym razem w tematyce związanej 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Podczas pikniku zaprezentowali się nasi goście z jednostki wojskowej w Lublińcu i z klubu JWK w Lublińcu. Dziękujemy żołnierzom jednostki, Pani Kierownik Agnieszce Jakackiej-Jaworskiej, artystom, instruktorom Klubu JWK w Lublińcu za przepiękny występ i świetne działania. Podczas pikniku nie zabrakło elementów tańca prowadzonych przez panią Grażynę Kaczmarek i pana Rafała Janeckiego, popisów wokalnych naszych wychowanków przygotowanych przez panie Zofię Szpikowską i Anetę Włodarczyk, malowania twarzy przez panie Jolantę Łuczak i Joannę Dudek, jak również konkursów sportowych prowadzonych przez panią Aleksandrę Marcinkowską-Dudę i panów Marka Stasiaka i Rafała Dudzińskiego. Dziękujemy wszystkim pracownikom administracji i obsługi PMDKiS za przygotowanie imprezy i poczęstunku dla wszystkich uczestników imprezy oraz Zarządowi Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu za ufundowanie produktów na piknik.