Uczestnicy zajęć plastycznych PMDKiS w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu

W sobotę 26 października 2019 r. uczestnicy zajęć plastycznych z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu wzięli udział w wyjeździe do Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. Program wyjazdu obejmował warsztaty - sztuka inspirowana twórczością Magdaleny Abakanowicz oraz wystawę wraz z pokazem multimedialnym. Ścieżce wystawy towarzyszyły najnowsze technologie: doskonałe oświetlenie, projektory, nagłośnienie, które pozwalały na dotarcie do wszystkich obszarów percepcji widza. Pomysłodawczynią wyjazdu była prowadząca zajęcia plastyczne w naszej placówce, Pani Joanna Dudek.