Wznawiamy zajęcia stacjonarne w PMDKiS

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 18 maja 2020r. (poniedziałek) zostają WZNOWIONE ZAJĘCIA STACJONARNE

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Szczegółowe informacje MEN są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Zajęcia będą się odbywać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej
- kliknij WYTYCZNE
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie i podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego) OŚWIADCZENIA, które należy dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Oświadczenia są dostępne na terenie placówki przy wejściu głównym.

Prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ przeciwepidemiczną!!!

Do POBRANIA:

 - DRUK OŚWIADCZENIA

- INSTRUKCJA przeciwepidemiczna dla pracowników, uczestników zajęć PMDKiS i ich rodziców