Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Powiat Wieluński otrzymał

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

dofinansowanie na zadanie pn.

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji CO”

Łączna wartość otrzymanego dofinansowania w postaci dotacji i pożyczki wynosi 243.942,00 zł

Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na 31.10.2017 r.