Koncert z okazji X - lecia Chóru PMDKiS

W dniu 3 czerwca 2017 r. w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie zorganizowany został koncert Chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu z okazji X-lecia jego działalności. Chór prowadzony jest od momentu jego powstania przez pana Jakuba Jurdzińskiego, który również był pomysłodawcą koncertu. Chórowi podczas koncertu towarzyszył zespół muzyki dawnej z PMDKiS oraz akompaniował pan Zbigniew Szpikowski. Gratulujemy wykonawcom kolejnego udanego występu w wyjątkowej atmosferze ożarowskiego dworku.