I Turnus półkolonii w PMDKiS

W dniach 25.06 -29.06.2018 roku w Powiatowy Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu został zorganizowany pierwszy turnus półkolonii dla 33 osobowej grupy dzieci. Uczestnicy półkolonii pod nadzorem nauczycieli naszej placówki realizowali tygodniowy program obejmujący m.in. zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, sportowe, Djembe. Program obejmował również wyjście do Muzeum Ziemi Wieluńskiej z warsztatami, wyjście do kina, wyjście na krytą pływalnię oraz całodzienny wyjazd do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Uczestników półkolonii odwiedzili strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, którzy zapoznali uczestników z zasadami ratownictwa – pokaz ten połączony był z zaprezentowaniem możliwości ratownictwa wodnego przy pomocy psa ratownika.
Dziękujemy wszystkim pracownikom PMDKiS, którzy przyczynili się do udanego pierwszego turnusu Półkolonii.