Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Kunkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

W dniu 28.10.2017 w budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyły się Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Organizatorem przedsięwzięcia był Oddział Jurajski PTTK w Wieluniu.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco (laureaci trzech pierwszych miejsc):

Kategoria: Szkoły Podstawowe – XXXIII Konkurs Krasomówczy

 

Miejsce

 

Imię i nazwisko laureata

 

 

Szkoła

 

Imię i nazwisko opiekuna

1

Magdalena Brygier

Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

Renata Tratkiewicz

2

Aleksandra Płatek

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu

Kamila Packa

3

Weronika Sekieta

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu

Mariola Szczepańska

Kategoria: Szkoły Gimnazjalne – XVIII Konkurs Krasomówczy

 

Miejsce

 

Imię i nazwisko laureata

 

 

Szkoła

 

Imię i nazwisko opiekuna

1

Joanna Bogus

Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach

Elżbieta Moczygęba

2

Jagoda Kmita

Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie

Iwona Brzozowska

3

Kacper Pałczyński

Szkoła Podstawowa w Sługach (gimnazjum w Nowym Gaju)

Agnieszka Wasiak

Kategoria: Szkoły Średnie – XLII Konkurs Krasomówczy

 

Miejsce

 

Imię i nazwisko laureata

 

 

Szkoła

 

Imię i nazwisko opiekuna

1

Julia Tomczak

I Liceum Ogólnokształcące        im. T. Kościuszki w Wieluniu

Paweł Packi

2

Michalina Krzemianowska

I Liceum Ogólnokształcące             im. T. Kościuszki w Wieluniu

Paweł Packi

3

Oliwia Augustyniak

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu

Sylwia Matejczyk

Laureaci I i II miejsca w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych reprezentować będą województwo łódzkie w finale centralnym w Legnicy w dniach 23-26 listopada 2017, zaś  laureaci dwóch pierwszych miejsc w kategorii szkół średnich rywalizować będą w finale na zamku w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 17-19  listopada 2017.

Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej patronatem honorowym objęli:

- Burmistrz Wielunia – Paweł Okrasa

- Starosta Powiatu Wieluńskiego – Andrzej Stępień

- Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień

- Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski

 

Ponadto fundatorami  nagród , upominków i pucharów byli:

- Andrzej Chowis – Prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

- Andrzej Wróbel – Prezes firmy „Korona Candles S.A.

- Jarosław Rozmarynowski – właściciel sieci księgarń „Globus”

- Iwona Podeszwa – Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

- Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej

- Rafał Dąbik – Prezes Oddziału PTTK „Ziemia Wieruszowska”

- Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego

 

Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Ziemi Wieluńskiej i Dziennik Łódzki

 

Na Konkurs przybyli m.in. zaproszeni goście w osobach:

Starosty Wieluńskiego – Pana Andrzeja Stępnia

Prezesa Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Chowisa

Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wieluńskiego – Pani Grażyny Ryczyńskiej

Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Wieluńskiego – Pana Zenona Kołodzieja

Członków Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego i Prezesów Oddziałów PTTK – Pani Haliny Kaftan (O/PTTK w Opocznie), Pana Rafała Dąbika (O/PTTK Ziemia Wieruszowska), Pana Sławomira Szczesia (O/PTTK w Pabianicach), Pana Pawła Czarneckiego (O/PTTK w Łęczycy).

Organizatorzy dziękują wszystkim fundatorom nagród i sponsorom a także Dyrektorowi Muzeum Ziemi Wieluńskiej za udostępnienie pomieszczeń placówki na przeprowadzenie konkursu oraz jurorom, którzy poświęcili swój wolny czas, aby służyć fachowością w ocenie młodych krasomówców (Annie Mazur, Iwonie Podeszwie, Justynie Dłubek, Ewie Graczyk, Janowi Książkowi i Bartłomiejowi Kamińskiemu). Podziękowania należą się także Pani Danucie Mielczarek – kierownikowi Warsztatów Gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu za przygotowanie smacznego obiadu uczestnikom konkursu i ich opiekunom oraz zaproszonym gościom.

 Zarząd O/Jurajskiego PTTK w Wieluniu