Zarząd Oddziału Jurajskiego PTTK w Wieluniu

W dniu 28 lutego 2017 na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wieluniu wybrany został nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.


W bieżącej kadencji (2017-2021) Zarząd stanowią:
- Paweł Packi - prezes
- Krzysztof Pawlak - wiceprezes
- Włodzimierz Kałczak - sekretarz
- Dariusz Gajewski - skarbnik
- Jerzy Nowakowski - członek
- Andrzej Jaźwiec- członek
- Wojciech Tomaszewski - członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
- Remigiusz Rudolf - prezes
- Grażyna Kałczak - wiceprezes
- Aleksy Pietrzak - sekretarz

 

 

Siedzibą Oddziału Jurajskiego PTTK 

jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.