KOLONIE LETNIE Łeba 2020 - Zapraszamy do zapisów!

UWAGA !!!

Informacja dla rodziców, których dzieci były zapisane na kolonie letnie do Łeby w dniach 22.07.2020 - 4.08.2020 r.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu w dniu 14.04.2020 r. wystąpił do spółki Oświata i Biznes w Katowicach z wypowiedzeniem umowy zawartej w dniu 5.11.2020 r. w sprawie organizacji kolonii letnich dla grupy 45 osób w ośrodku kolonijnym „Słoneczko” w Łebie w terminie 22.07.2020 r. – 4.08.2020 r.

W dniu 27.04.2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z informacją, że na podstawie art. 15 k Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), która gwarantuje zwrot wpłaconych środków finansowych po upływie 180 dni od dnia odstąpienia od umowy.

W związku z powyższym informujemy, iż wpłacone zaliczki na poczet planowanego wyjazdu zostaną zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu od spółki Oświata i Biznes w Katowicach.