Efekty pracy z okresu kończących się ferii, kół plastycznych prowadzonych przez panie: Jolantę Łuczak i Joannę Dudek w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.