Informujemy, że zaplanowane od września 2022 r. zajęcia pływania realizowane w ramach sekcji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zostają zawieszone. Powodem zawieszenia zajęć jest remont na krytej pływalni, o którym zostaliśmy powiadomieni przez Kierownika WOSiR w dniu 30.08.2022 r. Przewidywany termin zakończenia remontu to 21.10.2022 r. Jednocześnie informujemy, że na okres zamknięcia pływali będziemy proponować inne formy realizowania zaplanowanych zajęć.