W dniu11 maja 2024 r. na miejskich plantach odbył się plener malarski uczestników zajęć plastycznych Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy. Plener został rozpoczęty zwiedzaniem Baszty Męczarnia, a następnie 42 uczestników po wprowadzeniu w tematykę i zasady wykonywanych prac przy pomocy pań: Joanny Dudek, Jolanty Łuczak, Joanny Janik i Anny Lipińskiej przystąpili do wykonywania swoich malarskich prac. Plener został zakończony poczęstunkiem i kiełbaską z grilla w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Konopnicy – panu Michałowi Janikowi, pracownikom administracji i obsługi PMDKiS za pomoc w organizacji pleneru. Wszystkim uczestnikom pleneru dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty.