Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Jerzy Nowakowski

Kierownik działu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Jakub Jurdziński