Skład Zarządu Towarzystwa Polsko – Chorwackiego “Jadransko – Wieluń”:

  • Zenon Kołodziej – prezes Zarządu
  • Włodzimierz Kałczak – wiceprezes Zarządu
  • Jerzy Nowakowski – sekretarz Zarządu
  • Do wyboru na Walnym Zebraniu – skarbnik Zarządu
  • Grażyna Wilk – członek

Siedzibą Towarzystwa Polsko – Chorwackiego “Jadransko – Wieluń”

jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.

Kontakt:

Towarzystwo Polsko – Chorwackie

“Jadransko – Wieluń”

ul. 3 Maja 29, 98 – 300 Wieluń

Tel./Fax. (43) 843 87 80

e-mail: mdkwielun@wp.pl