Skład Rady Rodziców Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu:

  1. Gabriela Kiełbasa – przewodnicząca
  2. Maciej Bryś – zastępca przewodniczącej
  3. Agnieszka Tomasik – członek
  4. Leszek Wolniaczyk – członek
  5. Marian Panek – członek
  6. Katarzyna Hendrych – członek
  7. Aneta Włodarczyk – członek 

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Magdalena Płatek – przewodnicząca
  2. Anna Drop – członek
  3. Inga Krupa – Dynak – członek

Wpłaty na Radę Rodziców:

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej placówki.
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu lub na konto bankowe:

Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu PKO BP Wieluń nr 65 1020 4564 0000 5102 0008 5498.