Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu istnieje od 1 września 2015 r., decyzją Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 20 lutego 2015 r. (uchwała NR V/27/15). PMDKiS powstał z połączenia Młodzieżowego Domu Kultury oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wcześniej placówki te funkcjonowały odrębnie.

Młodzieżowy Dom Kultury powstał w 1971 roku, decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu na bazie Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. Wcześniej obiekt ten należał do Związku Harcerstwa Polskiego, a w 1956 roku został rozbudowany i dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy był specyficzną placówką sportową, która nie posiadała własnej bazy obiektów sportowych. Działalność placówki skierowana była głównie na szeroką współpracę ze szkołami posiadającymi bazę sportową do prowadzenia zajęć, jak również z samorządami lokalnymi gmin naszego powiatu.

W wyniku połączenia placówek, siedziba Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu mieści się przy ul. 3- go Maja 29 w Wieluniu.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wieluński.