W dniu 28 lutego 2017 na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wieluniu wybrany został nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

W bieżącej kadencji (2017-2021) Zarząd stanowią:
– Krzysztof Pawlak – p.o. prezesa
– Włodzimierz Kałczak – sekretarz
– Dariusz Gajewski – skarbnik
– Jerzy Nowakowski – członek
– Andrzej Jaźwiec – członek
– Wojciech Tomaszewski – członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
– Remigiusz Rudolf – prezes
– Grażyna Kałczak – wiceprezes
– Aleksy Pietrzak – sekretarz

Siedzibą Oddziału Jurajskiego PTTK
jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.