W dniu 17 listopada 2021 na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wieluniu wybrany został nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

W bieżącej kadencji (2021-2025) Zarząd stanowią:
– Krzysztof Pawlak – prezes
– Jerzy Nowakowski – wiceprezes
– Włodzimierz Kałczak – sekretarz
– Dariusz Gajewski – skarbnik
– Artur Fajerski – członek
– Andrzej Jaźwiec – członek
– Stanisław Pioruński – członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
– Remigiusz Rudolf – prezes
– Grażyna Kałczak – wiceprezes
– Grażyna Urbaniak – Kopczyńska – sekretarz

Siedzibą Oddziału Jurajskiego PTTK
jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.