Wyniki XIX Ogólnopolskiego konkursu fizyczno – fotograficznego “Zjawiska fizyczne wokół nas” – 24.05.2021 r.

 


Wyniki XVII Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Optymistycznej i Turystycznej “Piosenka z uśmiechem” odbytego w dniu 19 marca 2021 r.

Informujemy, że dyplomy oraz statuetki będą do odbioru w sekretariacie PMDKiS (ul. 3 – go Maja 29)
OD 23 MARCA 2021 r.

 


Wyniki XXII Wojewódzkiego konkursu plastycznego, pt. “Dziś inne niż wczoraj” – 1 marca 2021 r.

Informujemy, że dyplomy oraz nagrody będą do odbioru w sekretariacie PMDKiS (ul. 3 – go Maja 29)
OD 9 MARCA 2021 r.