Wyniki XXIII Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej – 17 listopada 2021 r.

Informujemy, że dyplomy oraz statuetki będą do odbioru w sekretariacie PMDKiS (ul. 3 – go Maja 29)
OD 18 LISTOPADA 2021 r. OD GODZINY 16.00