W dniu 21.01.2022 r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wieluniu odbył się Koncert Kolęd, w którym wystąpił Chór i Zespół Muzyki Dawnej z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w w Wieluniu, Chór z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieluniu oraz Zespół Wokalny z II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu. Pomysłodawcą, głównym organizatorem oraz prowadzącym koncert był pan Jakub Jurdziński przy akompaniamencie pana Zbigniewa Szpikowskiego. Gratulujemy wszystkim wykonawcom udanego występu.