Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu zajął III miejsce i zdobył nagrodę finansową w IX Międzynarodowym Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek (w edycji on-line). Chór uzyskał najwyższą liczbę punktów w kategorii chórów dziecięcych (97 punktów na 100). Drugiego i pierwszego miejsca nie przyznano. Serdecznie gratuluję Chórzystom!!! Występ konkursowy Chóru PMDKiS został nagrany 14.01 w kościele św. Barbary w Wieluniu, akompaniował Zbigniew Szpikowski, realizacja nagrania – Krzysztof Pietrzak. Dziękujemy Księdzu Jarosławowi Boralowi za udostępnienie świątyni.