W tym trudnym czasie pandemii, kiedy ograniczony został żywy kontakt z kulturą, proponujemy Państwu Koncert Wielkanocny w wykonaniu Chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu w formie on-line.

Przygotowanie chóru – Jakub Jurdziński, akompaniament – Zbigniew Szpikowski, nagranie i montaż – Hubert Szpikowski.

W chórze podczas koncertu zaśpiewali:
Adrianna Renćmit, Aleksandra Bąk, Aleksandra Kubacka, Aleksandra Strózik, Dawid Ciężki, Filip Kiełczykowski, Ilona Torchała, Julia Wierucka, Julian Kącki, Julianna Sitek, Kornelia Moczygęba, Magdalena Majda, Maria Grajnert, Maria Jurdzińska, Maria Lamkova, Marta Józala, Martin Krupa-Dynak, Milena Łęgosz, Nadia Kryściak, Natalia Hecko, Natalia Kamińska, Natasza Grzybowska, Patrycja Małolepsza, Stefan Jurdziński, Victoria Kowalczyk, Wanessa Czuba, Weronika Wierucka, Wiktoria Brzęczek, Zofia Szewczyk, Zuzanna Urbanik.

Składamy serdeczne podziękowania Ojcom Franciszkanom za udostępnienie świątyni.

Alleluja z oratorium Mesjasz, muz. Jerzy Fryderyk Händel

Sanctus z A Little Jazz Mass, muz. Bob Chilcott

Kyrie z A Little Jazz Mass, muz. Bob Chilcott

Błogosław duszo moja Pana