Pierwsze oznaki jesieni – widziane przez obiektywy aparatów fotograficznych uczestników kół fotograficznych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.