W dniu 28.05.2022 r. na krytej pływalni w Wieluniu został zorganizowany mityng pływacki z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Pływaj z nami”’. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią były to pierwsze zawody pływackie, które są kontynuacją wcześniej wielokrotnie organizowanych zawodów pod nazwą „Bij mistrza”. W dzisiejszych zawodach startowało 259 zawodników w podziale na kategorie wiekowe i style pływackie. Organizatorem zawodów był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu oraz Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Dziękujemy wszystkim instruktorom pływania oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie udanej imprezy pływackiej.

Wyniki zawodów.