W dniu 21.06.2022 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbyło się kolejne muzyczne wydarzenie podsumowujące całoroczną pracę kół keyboardowych. Uczestnicy zajęć keyboardowych bardzo udanie zaprezentowali się przed swoimi rodzicami i znajomymi w krótkich popisach muzycznych, które zapowiadał i fachowo komentował ich instruktor pan Zbigniew Szpikowski.