W dniu 27.06.2022 r. rozpoczął się pierwszy turnus półkolonii organizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, w którym uczestniczyły 33 osoby. W dniu tym uczestnicy zajęć brali udział w zajęciach tanecznych, wokalnych oraz zabawach z dźwiękami i bębnami afrykańskimi. Po obiedzie cała grupa udała się do wieluńskiego kina „Syrena” na film pt. „Buzz Astral”.

W drugim dniu półkolonii został zorganizowany wyjazd do Parku nauki i ewolucji człowieka w Krasiejowie.

29.06.2022 r. uczestnicy półkolonii odwiedzili Muzeum Ziemi Wieluńskiej, gdzie zorganizowane zostały warsztaty tematyczne, zwiedzanie wystaw w muzeum, a następnie przejście do Baszty Męczarnia. Po obiedzie zaplanowane zostało wyjście na krytą pływalnię w Wieluniu z naszymi instruktorami pływania.

Kolejny dzień półkolonii to wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego państwa Wandy i Piotra Lewików w Strobinie. Uczestnicy wycieczki mogli spędzić czas na grach i zabawach oraz uczestniczyli w podchodach zorganizowanych i przeprowadzonych przez naszych dzisiejszych opiekunów: panią Maję Szerszeń, Wiesławę Czyż, Wandę Lewik oraz panów Tomasza Derbisa i Piotra Urbanka.

Ostatni dzień pierwszego turnusu półkolonii w PMDKiS w Wieluniu rozpoczęła wizyta z pokazem psów ratowniczych szkolonych przez Aleksandrę i Jacka Antosików reprezentujących WOPR Katowice. Następnie odbywały się zajęcia wokalne i taneczne. Po obiedzie cała grupa uczestniczyła w zajęciach sportowych oraz w pokazie sprzętu ratowniczego zaprezentowanego przez strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za skorzystanie z naszej oferty wypoczynku, a nauczycielom i pracownikom PMDKiS za ich zrealizowanie.