W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu trwa pierwszy turnus półkolonii, w których uczestniczą 34 osoby. W pierwszym dniu (poniedziałek 26.06.2023 r.) zaplanowane zostały zajęcia taneczne, wokalne oraz gra na bębnach afrykańskich. Po obiedzie uczestnicy półkolonii udali się do wieluńskiego kina na film „Dzika banda”. We wtorek zorganizowana została całodzienna wycieczka do Żarek, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Dawnych Rzemiosł oraz obiekt pn. „Wehikuł czasu”. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy ruinach zamku w Olsztynie k. Częstochowy. Trzeci dzień to zwiedzanie Muzeum Ziemi Wieluńskiej, gdzie były zorganizowane warsztaty oraz wejście do baszty Męczarnia. Po obiedzie zaplanowane zostało wyjście na krytą pływalnię w Wieluniu.