Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu zdobył Srebrny Dyplom w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów On – Line „O Crux Ave” w kategorii chórów dziecięcych, który odbył się 5 kwietnia 2021 roku . Organizatorami konfrontacji byli: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Parafia NMP Różańcowej w Wysokiej oraz Polska Agencja Muzyczna. Innowacyjna formuła konfrontacji na podstawie nagrań chóralnych zgromadziła 27 zespołów chóralnych z całej Polski rywalizujących w 7 kategoriach. W Jury zasiadali wybitni polscy dyrygenci, chórmistrzowie, pedagodzy: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Stanecki – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Wydarzenie wsparł Polski Związek Chórów i Orkiestr. Regulamin przewidywał przesłanie dwóch utworów o tematyce sakralnej, które nagrane zostały w okresie trzech ostatnich lat. Chór z PMDKiS wysłał dwa nagrania, które powstały w okresie pandemii.

Nagrania Chóru PMDKiS:

Przesłuchania konkursowe chór biorących w festiwalu

Ogłoszenie wyników

Link do strony festiwalu