Chór i Zespół Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu zajął II miejsce w XXX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w kategorii chóry dziecięce i młodzieżowe. Zespół otrzymał nagrodę pieniężną – 2500 zł ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto pan Jakub Jurdziński – dyrygent zespołu otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1500 zł. Zespołowi akompaniował pan Zbigniew Szpikowski.
Przesłuchania konkursowe odbywały się  dniach 11-14 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej “Będzin Arena”.

W finale konkursu wzięło udział 135 podmiotów wykonawczych. W Jury zasiadali: przewodniczący: Wiesław Ochman, artysta – śpiewak, Członkowie: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Teresa Krasowska, prof. Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.