W dniu 25.11.2023 r. w Powiatowym Młodzieżowy Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się Wernisaż wystawy poplenerowej. Zaprezentowane zostały prace malarskie i rysunkowe 31 uczestników pleneru malarskiego, który zorganizowany został w dniu 7.10.2023 r. w Konopnicy. Dziękujemy pracownikom administracji i obsługi PMDKiS w Wieluniu za przygotowanie wernisażu. Szczególne podziękowania dla pana Michała Janika – dyrektora Szkoły Podstawowej w Konopnicy za okazaną pomoc oraz paniom Jolancie Łuczak, Joannie Dudek, Joannie Janik i Annie Lipińskiej za pracę podczas pleneru.