W dniu 21.03.2023 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się XIX Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej. W festiwalu brało udział 65 wykonawców w kategoriach indywidualnych i 9 podmiotów w kategoriach zespoły. W imieniu organizatorów nagrody i wyróżnienia wręczało powołane Jury oraz pan Henryk Wojcieszak – członek zarządu Powiatu Wieluńskiego. Dziękujemy wszystkim pracownikom PMDKiS w Wieluniu zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji festiwalu.

Wyniki festiwalu