W dniu 21.04.2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu odbył się VIII Festiwal Tańca Towarzyskiego. Podczas Festiwalu zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz gościnnie grupa „Latin solo” z Body Design w Wieluniu. Dziękujemy nauczycielom prowadzącym grupy tańca nowoczesnego: pani Wioli Banik Strzała i pani Mai Pękali oraz panu Rafałowi Janeckiemu – pomysłodawcy i koordynatorowi Festiwalu. Dziękujemy wszystkim pracownikom PMDKiS za przygotowanie i pomoc w organizacji oraz nauczycielom WF z Zespołu Szkół nr 1 za pomoc w przygotowaniu hali.
Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanych występów 🤩🤩, które nagrodzone były gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność, a grupy tańca towarzyskiego otrzymały z rąk Starosty Wieluńskiego pana Marka Kielera pamiątkowe medale i dyplomy.