Za nami XVII edycja Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Optymistycznej i Turystycznej “Piosenka z uśmiechem” organizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu. Na tegoroczny festiwal napłynęło 56 zgłoszeń. Festiwal odbywał się bez udziału publiczności oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. Soliści przesłuchiwani byli według wcześniej określonego harmonogramu, a zespoły na podstawie przesłanych nagrań.  Jury w składzie:
– Dorota Staszak – nauczyciel muzyki, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
– Justyna Glinkowska – nauczyciel muzyki, konsultant metodyczny Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
– Magdalena Wicher – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu,
po przesłuchaniu solistów i odsłuchaniu nagrań zespołów przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festiwalu, a wykonawcom gratulujemy udanych występów.

WYNIKI

Informujemy, że dyplomy oraz statuetki będą do odbioru w sekretariacie PMDKiS (ul. 3 – go Maja 29)
OD 23 MARCA 2021 r.