W dniu 19.03.2024 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zorganizowany został XX Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej. Jury w składzie: pani Dorota Staszak, pani Zofia Szpikowska i pani Magdalena Wicher wysłuchało i oceniło zgłoszone do festiwalu zespoły w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz indywidualnych wykonawców w kategoriach klas I- III, IV – VI, VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Współorganizatorem festiwalu było Starostwo Powiatowe w Wieluniu w imieniu którego nagrody wręczali pani Małgorzata Zygmunt – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz pan Henryk Wojcieszak – członek Zarządu Powiatu Wieluńskiego. Festiwal organizowany jest przy wsparciu Zarządu Oddziału „Jurajskiego” PTTK w Wieluniu. Dziękujemy panu Zbigniewowi Szpikowskiemu za jak zawsze niezawodne nagłośnienie i oświetlenie, panu Jakubowi Jurdzińskiemu za prowadzenie festiwalu oraz wszystkim pracownikom Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu za jego przygotowanie.

Wyniki festiwalu