Zdjęcia z zajęć jogi z mandalami wykonanymi przez dzieci uczęszczające na zajęcia.