W związku z czasowym zawieszeniem zajęć sekcji pływania z PMDKiS w Wieluniu spowodowanych remontem pływalni informujemy, że w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 15 do 16 będą prowadzone treningi ogólnorozwojowe przygotowujące do treningów pływania. Zajęcia te prowadzone będą przez instruktorów pływania w ramach zajęć w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu w sali gimnastycznej znajdującej się przy krytej pływalni w Wieluniu przy ul. POW