W dniu 10.01.2023 r w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zorganizowany został Zimowy Koncert „Narodziła nam się miłość”. Koncert przygotowała pani Aneta Włodarczyk, a wystąpili uczestnicy kół wokalnych prowadzonych przez panią Jagodę Wojewódkę, panią Zofię Szpikowską oraz panią Anetę Włodarczyk. Nagłośnienie i obsługę techniczną zapewnił pan Zbigniew Szpikowski. Koncert nagrodzony został zasłużenie gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność na czele ze Starostą Wieluńskim panem Markiem Kielerem.