Trwa pierwszy turnus półkolonii organizowany przez PMDKiS

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu trwa pierwszy turnus półkolonii, w których uczestniczy 35 osób. W pierwszym dniu (poniedziałek 24.06.2024 r.) zaplanowane zostały zajęcia taneczne, wokalne oraz plastyczne. Po obiedzie uczestnicy półkolonii udali się do wieluńskiego kina na film „W głowie się nie mieści 2”. We wtorek zorganizowana została całodzienna wycieczka do…