W dniu 28.05.2021 r. na pl. Legionów w Wieluniu został zorganizowany happening pn. „Freedom”. Organizatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, a inicjatorami byli uczestnicy kół tańca nowoczesnego prowadzonych przez panią Wiolę Banik Strzałę oraz Zespól Muzyki Dawnej i Chór prowadzony przez pana Jakuba Jurdzińskiego. Uczestnicy happeningu zaprezentowali pokaz tańca nowoczesnego oraz muzyki ludowej jako element radości z możliwości swobodnego – bez noszenia maseczek – poruszania się w przestrzeni publicznej. Dziękujemy panu Zbigniewowi Szpikowskiemu za obsługę techniczną oraz Urzędowi Miejskiemu w Wieluniu za możliwość występu na placu Legionów. Wszystkim występującym gratulujemy jednego z pierwszych publicznych występów od czasu wprowadzenia restrykcji związanych z pandemią.