Happening “Freedom”

W dniu 28.05.2021 r. na pl. Legionów w Wieluniu został zorganizowany happening pn. „Freedom”. Organizatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, a inicjatorami byli uczestnicy kół tańca nowoczesnego prowadzonych przez panią Wiolę Banik Strzałę oraz Zespól Muzyki Dawnej i Chór prowadzony przez pana Jakuba Jurdzińskiego. Uczestnicy happeningu zaprezentowali pokaz tańca nowoczesnego oraz…